gemeente AmsterdamGerry, haar manager en ook Team Gerry werken met de gemeente Amsterdam aan o.a. conferenties en studiebijeenkomsten zoals:

– Resultaten van een leertraject in alle stadsdelen om te komen tot een sluitende aanpak zorg ouder en kind.
– De integrale aanpak bij Centra Jeugd en Gezin (OKC) (o.a. over transities, passend onderwijs en sociale kaart); bv. in Zuid en in Noord .
– De kracht en zwakte van de integrale aanpak multiprobleemgezinnen (MPG).
– Maandelijks advies en input voor HTML-nieuwsbrief voor professionals in sociaal domein in Zuid.
– Plannen voor stedelijke vernieuwing en inspraak burgers.
– Kick-off van een landelijke pilot in Noord om welzijn en zorg integraal, dichtbij en op maat te leveren (i.s.m. TNO en Achmea) – Beter Samen Doen.
– Coaching van medewerkers in Zuid van het nieuwe Loket Zorg en Samenleven.
– Seksuele weerbaarheid van jongeren en bijbehorend aanbod in Zuid voor professionals en het onderwijs – werkconferentie.

Referenties

Gerry en haar team hadden zich uitstekend ingewerkt. De zorg van Gerry’s manager voor het eindproduct hebben wij als prettig ervaren. Wij vormden samen met hen een stevig team voor een geslaagd symposium.

Jacko van der Meulen, projectleider MPG (Multiprobleemgezinnen), Gemeente Amsterdam

Gerry wordt snel geaccepteerd wanneer blijkt dat ze de materie goed beheerst, lastige vraagstukken niet uit de weg gaat, iedereen betrekt en met een knipoog de bijeenkomst strak leidt. Gerry valt niet te kopiëren. Gerry is uniek!

René Kars, Manager Ouder- en Kindcentra Zuid, gemeente Amsterdam

Wat me vooral raakte is dat je met eenvoudige middelen de professionals aan het denken kunt zetten (opdracht om zelf de lunch te maken). Gerry legt de verantwoordelijkheid bij de professionals. Voor mij was Gerry een vrouw van vlees en bloed met visie en een warm hart.

Yvonne Hazeveld, regiomanager, GGD Amsterdam, JGZ