cropped-G.png.pngGerry begeleidt bijeenkomsten en trajecten i.h.k.v. decentralisaties, transitie en transformatie binnen het sociaal domein (jeugd, participatie en Wmo). Ze denkt mee over het nieuwe stelsel, organisatie en uitvoering. Doel is om te komen tot een integrale aanpak, gebiedsgericht werken in wijkteams, meer zelfredzaamheid van de samenleving en meer samenwerking formeel en informeel. Zie ook de voorbeelden in het portfolio van Gerry over de gemeente Amsterdam en gemeente Hilversum.

Juist bij ingrijpende veranderingen betekenen Gerry en haar team veel. De doelgroep (bv. professionals) wordt betrokken om samen met bestuurders en beleidsmakers te werken aan deze veranderingen. Gerry’s manager werkt bij deze opdrachten ook als projectleider en coördineert het maatwerk geleverd door vakmensen uit Team Gerry. Dit gaat van ontwikkeling programma, beleidsadvies, uitnodigingen, enquêtes, workshops, trainers, experts, acteurs, improcabaret, verslaglegging/redactie, video’s, cartoons, fotografie, evaluatie tot aan het doorvertalen in follow-up. Voor dit thema werkt Gerry ook veel samen met andere zelfstandigen binnen hun collectief Het Bouwteam.

  • Wie: Gemeenten, zorg-, welzijn- en onderwijsorganisaties en andere partners
  • Wanneer: 2008 – nu
  • Waar: O.a. Utrecht, Arnhem, Enschede, Haarlem, Hilversum, Noordoostpolder, Noord-Oost Brabant, Súdwest-Fryslân, Doetinchem, Beverwijk, Kennemerland en Amsterdam.

Referenties

Wij hebben een bijeenkomst gehouden voor onze stakeholders die door de transities steeds belangrijker gaan worden. Gerry’s manager is een meedenker, verbinder en soms kartrekker. Gerry was een uitstekende dagvoorzitter. Niets dan lof voor deze samenwerking!

Jody Cath, voorzitter Raad van Bestuur SWZ (zorg in Noord-Oost Brabant)

Gerry bracht ‘Schwung’ in een proces dat ietwat tot stilstand was gekomen. Haar manager is intensief betrokken bij de voorbereiding waardoor ze deskundig is en weet waar ze het over heeft. Met een gerust hart kan een bijeenkomst aan haar worden overgelaten!

Leonie Scheerder, Coördinator CJG Lochem / gemeente Lochem

Opvallend was de aandacht voor het perspectief van de doelgroep. We bleven niet hangen in ons eigen verhaal. De manier waarop Gerry mensen weet aan weet te spreken is onovertroffen. Samen met het improcabaret leidde dit tot een vrolijk stemmende bijeenkomst met inhoud. Complexe, en daarom bij tijd en wijle vermoeiende, vraagstukken van de transitie jeugdzorg werden op een vruchtbare manier besproken.

Jeannet Buurman, Verandermanager CJG / Gemeente Haarlem