hilversumSinds 2015 is de transitie binnen het sociaal domein een feit. Een nieuwe rolverdeling tussen gemeente, organisaties en inwoners. Centrale vragen daarbij zijn: Hoe kan de vraag van de burger leidend zijn? Hoe krijgen mensen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben? Hoe zorgen we samen voor een goede transformatie?

In Hilversum werd een werkconferentie ‘Samen aan de slag’ georganiseerd met ruim 170 professionals en anderen werkzaam binnen het sociaal domein. Gerry’s manager coördineerde het team van 10 zelfstandigen die deze klus klaarde samen met de mensen in Hilversum. De werkconferentie was gericht op betere samenwerking, korte lijnen, verbinding, afstemming en dat men elkaar beter kon leren kennen. Gerry zorgde vanuit haar rol als dagvoorzitter dat de doelen werden bereikt en voor een positieve stemming.

Referentie

De onconventionele aanpak van Gerry en haar team werkte verfrissend. Dit collectief van zelfstandigen maakt op creatieve en inventieve wijze een succes van een werkbijeenkomst. Het is inspirerend en ludiek, maar heeft altijd een stevige inhoudelijke ondertoon. We hebben gewerkt, gepraat en gelachen. De opgewekte energie biedt een mooie basis voor onze toekomstige activiteiten.

Eric van der Want, wethouder, gemeente Hilversum