Gerry is dankbaar voor de kansen die zij heeft gekregen en ziet niets als vanzelfsprekend. Daarom zet Gerry zich in voor de goede zaak. Ze is bijvoorbeeld ambassadrice voor eerlijke internationale handel en eerlijke lonen. Samen met bedrijven en organisaties werkt ze aan betere ketens en producten. Volgens haar dé manier om armoede structureel te bestrijden. Gerry is goodwill ambassadrice voor een aantal organisaties en is beschikbaar.

  • Ze werd gevraagd om naar Ierland te komen om de nationale Fair Trade campagne te openen – als opvolger van sir Bob Geldof. Ze produceerde met haar team drie Engelstalige campagnefilms waarin Gerry samen met bekende Ieren fair trade onder de aandacht bracht – Lees meer>>
  • Gerry is het gezicht van internationale campagnes, zoals de oproep aan Apple om meer te doen voor fair ICT.
  • Ze ondersteunt Human Rights Watch en hun fondsenwervende activiteiten zoals veilingen en diners.
  • Gerry is goodwill ambassadrice voor IBISS. Een NGO die zich in de sloppenwijken van Rio de Janeiro inzet voor sociaal achtergestelden en kindsoldaten. Ze heeft met hen evenementen georganiseerd bv. op een VMBO-school i.s.m. NCDO en Wilde Ganzen.
  • Gerry steunt SAMEN, een organisatie die Nederlandse jongeren bemiddelt naar straatkinderenprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Andere voorbeelden zijn haar werk voor de bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en eenzaamheid in Nederland