downloadGerry werd eind 2014 gevraagd om bij de leden van Bouwend Nederland afdeling Zeeland het plan “Anders aan de Slag” te introduceren. Ze hield een toespraak als zijnde de voorzitter vanuit het perspectief over 5 jaar waardoor duidelijk werd waar de nieuwe aanpak toe zou kunnen leiden. Ook introduceerde ze live audience polling met smartphones. De manager van Gerry heeft daarna meegewerkt aan de implementatie van het plan. Eind 2015 haalde Gerry met de leden het net op en werd dit doorvertaald naar activiteiten voor 2016. Deze Zeeuwse branchevereniging wil anders aan de slag en de achterban actiever betrekken bij haar activiteiten. De leden worden ondersteund om zelf anders aan de slag te gaan in economisch uitdagende tijden. Het ondernemerschap en de innovatiekracht van bouwbedrijven moet worden versterkt. De vereniging gaat ook anders communiceren via interne kanalen, media-partners en social media.

Referenties

“De bouw is een ietwat traditionele mannenwereld, maar Gerry was een schot in de roos! Meer dan ooit deelden leden wat hen bezighield, ook mensen die anders nooit het woord namen. Gerry’s inzet gaf een gigantische meerwaarde en heeft de discussie echt op gang gekregen.”


Eric de Ruijsscher, Voorzitter, Bouwend Nederland Afdeling Zeeland

“Gerry’s manager heeft mij enorm geholpen. Alle bouw- en infrabedrijven moeten meer gaan inspelen op veranderende marktkansen. Hij komt met werkvormen om deze uitdaging samen met de leden op te pakken. Dit leidde tot een echt betrokken, positieve en pro-actieve sfeer. ”


Mira Sollie, Verenigingsmanager, Bouwend Nederland Afdeling Zeeland