Gerry werkt aan diversiteit. Bedrijven en overheden hebben doelen zoals meer vrouwen aan de top en ook meer allochtonen, jongeren en arbeidsbeperkten in dienst. Gerry vindt dat er meer nodig is dan alleen deze streefcijfers behalen. Het gaat over interne cultuur en beleid. Een cultuur waarbij er ruimte is voor ‘eigen-aardigheden’ van alle medewerkers. We zijn allemaal divers (Gerry weet daar alles van). Hierdoor ontstaat er draagvlak en betrokkenheid wat maakt dat ook de streefcijfers sneller worden behaald.

De natuur leert ons dat (bio)diversiteit dé strategie is voor overleven‘.

Gerry ontwikkelde samen met Rijkswaterstaat Dienst Noordzee een traject met daarin o.a. beeldmerk, formulering beleid, management-advies, enquête, ideeënwedstrijd en content voor een projectwebsite. Dit traject werd  genomineerd voor Diversity MNR Award, namens het Multicultureel Netwerk van Rijksambtenaren (MNR).