Gerry heeft oog voor de kwetsbare en moedige mensen in de samenleving zoals vakbondsleden die zich actief inzetten voor het collectief. Nog te vaak wordt dat tegengewerkt door leidinggevenden, ook in Nederland helaas. Opkomen voor deze belangen is nodig in tijden waar de rechten van m.n. lager geschoold personeel onder druk staan.

Hoe zorgt de nieuwe FNV Handel voor ondersteuning van actieve kaderleden? Hoe krijgen kaderleden meer bekendheid op de werkvloer en meer collega’s die meedoen? Hoe bereid je je voor op robotisering en digitalisering? Wat is goed vakbondswerk in deze tijd? Gerry verzorgde de start van een landelijke manifestatie (o.a. voor leden binnen distributiecentra supermarkten, vnl. sterke mannen!). Daarna vroeg men Gerry terug en sindsdien werkt ze vaker met de FNV. Zij verzorgt o.a. werkconferenties en scholingsdagen.

Referenties

We hadden maar een uur. Gerry bewees dat het mogelijk is om op een leuke manier te vergaderen, energie te bundelen en de focus te richten op de toekomst van een strijdbare FNV ledengroep. Een groep mensen die elkaar ondersteunt bij het opkomen voor dat het werken in de Handel rechtvaardig kan zijn. Mede door Gerry werd het een warme en bijzondere ervaring.

Nico Meijer, bestuurder, FNV Handel