Auke Herrema kan snel en treffend onderwerpen in cartoons vertalen. Gedurende de bijeenkomst worden de papieren of digitale cartoons doorlopend geëxposeerd wat leidt tot instant feedback. Ook tijdens de pauzes of de borrel worden de cartoons bekeken; zij vormen een bron van discussie en vermaak. Na de bijeenkomst worden de cartoons digitaal en rechtenvrij aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Er wordt daarna nog vaak gebruik van gemaakt.